Przetargi / Oferty

INFORACJA O WYBORZE OFERENTA

Informujemy, że w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakup elementów do budowy prototypu dla projektu SAFTIME, zgodnie z przedstawioną specyfikacją, w związku z realizacją przez Elproma Elektronika Sp. z o.o. projektu SAFETIME – technologia dystrybucji i weryfikacji dokładnego, zaufanego czasu w systemach Internetu Rzeczy (IoT), realizowanego w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, został wyłoniony dostawca materiałów.


W wymaganym terminie, tj. do dnia 24 lutego 2018 wpłynęły następujące oferty:

1. KFX Kacper Federowicz (oferta wpłynęła 16 lutego godz. 9.26)
2. Eltronika Sp. z o.o. (oferta wpłynęła 20 lutego godz. 16.36)
3. Technosystem Sp.z o.o. (oferta wpłynęła 20 lutego godz. 15.44)
4. ANNCOMP Sp. z o.o. (oferta wpłynęła 23 lutego godz. 14.08)

W wyniku analizy ofert, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert wybrana została oferta KFX Kacper Federowicz na kwotę 11 930,00 PLN netto.