Przetargi / Oferty

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERENTA

Informujemy, że w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakup elementów do budowy prototypu dla projektu SAFTIME - moduł precyzyjnej synchronizacji czasowej sensorów IoT do synchronicznego pomiaru parametrów fizycznych, w związku z realizacją przez Elproma Elektronika Sp. z o.o. projektu SAFETIME – technologia dystrybucji i weryfikacji dokładnego, zaufanego czasu w systemach Internetu Rzeczy (IoT), realizowanego w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, został wyłoniony dostawca elementów do budowy prototypu dla projektu SAFTIME - moduł precyzyjnej synchronizacji czasowej sensorów IoT do synchronicznego pomiaru parametrów fizycznych.

W wyniku analizy ofert, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert wybrana została oferta Olbrysz Electronic SC Piotr Olbrysz Michał Olbrysz


---------------------

W związku z realizacją przez Elproma Elektronika Sp. z o.o. projektu SAFETIME – technologia dystrybucji i weryfikacji dokładnego, zaufanego czasu w systemach Internetu Rzeczy (IoT), realizowanego w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu SAFETIME.

Załączniki:

PDF - zapytanie z załacznikami

WORD - oferta/oświadczenie edytowalne