Przetargi / Oferty

 

 

W związku z planowaną realizacją przez Elproma Elektronika Sp. z o.o. projektu w ramach Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 ogłaszamy nabór na Partnera Projektu.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 września przedłużyliśmy czas składania ofert. Nowy termin na złożenie oferty to 17.09.2018.

Formularz oferty pozostał bez zmian.

Poniżej skorygowane zapytanie ofertowe:

PDF - zapytanie

WORD - zapytanie wraz z załacznikami