System jakości

Polityka jakości IQNet ISO 9001:2008

Firma Elproma Elektronika Sp. z o.o. posiada wdrożony system polityki jakości auditowany i certyfikowany przez międzynarodową firmę Quality Austria: ISO9001:2008 IQNet. Spółka przeprowadza każdego roku weryfikację (audit wewnętrzny). Obecny certyfikat jest ważny do 2018 roku. 

Certyfikat ISO9001 kliknij tutaj
Certyfikat IQNet kliknij tutaj