Kontakt

PL Elproma Elektronika Sp. z o.o.
Szymanowskiego 13
05-092 Lomianki /Warsaw

Tel. +48 (22) 7517680
Fax. +48 (22) 7517681 

info@elpromaelectronics.com