Przetargi / Oferty

Informujemy, że w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zakupu materiałów niezbędnych dla realizacji projektu SAFTIME, zgodnie z przedstawioną specyfikacją, w związku z realizacją przez Elproma Elektronika Sp. z o.o. projektu SAFETIME – technologia dystrybucji i weryfikacji dokładnego, zaufanego czasu w systemach Internetu Rzeczy (IoT), realizowanego w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, został wyłoniony dostawca materiałów.
W wyniku analizy ofert, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert wybrana została oferta Eltronika Sp. z o.o.

[PLIK - PDF]